Αγορά & Οικονομία

Η ίδρυση της Glossima & Wehrheim συνέπεσε χρονικά με τις αυξημένες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάφραση κειμένων οικονομικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική γλώσσα.

Το γεγονός αυτό προσέφερε στην ομάδα μας την ευκαιρία να μεταφράσει μεγάλο αριθμό κειμένων και να αποκτήσει μεγάλη πείρα. Προτάσεις αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, κείμενα για τραπεζικά προϊόντα και εταιρείες συμβούλων, ισολογισμοί, κείμενα λογιστικού ελέγχου, ενημερωτικά δελτία εταιρειών ή οργανισμών μπήκαν κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της Glossima & Wehrheim προκειμένου να αποδοθεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

Επαγγελματική πείρα

Από το 1992 έως σήμερα συνεργαζόμαστε με πολλά και διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, κείμενά μας έχουν δημοσιευθεί από:

 • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
 • Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA),
 • Την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 • Την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κ.ά.

Εμπιστευτικότητα και επαγγελματική ευθύνη

Στη Glossima & Wehrheim δεσμευόμαστε εγγράφως ως προς την Εμπιστευτικότητα του περιεχομένου των εγγράφων. Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των εγγράφων σας αποτελεί πάγια για εμάς διαδικασία, απολύτως δεδομένη για κάθε υπάλληλο ή/και εξωτερικό συνεργάτη της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας της Glossima & Wehrheim ή/και με το τμήμα Μάρκετινγκ και ενημερωθείτε για τον τρόπο προστασίας των εγγράφων σας.

Προσέχουμε τα λόγια σας όχι μόνον ως προς την ποιότητα της μετάφρασης που θα παραλάβετε αλλά και κυριολεκτικά, λαμβάνοντας οργανωτικά και διοικητικά μέτρα και εφαρμόζοντας τεχνικά μέσα υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να προστατεύσουμε είτε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε το επαγγελματικό σας απόρρητο.

Οικονομική & Τραπεζική Ορολογία

Όλοι οι μεταφραστές της Glossima & Wehrheim έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα λεξικά, μεταφραστικές μνήμες και θησαυρούς ορολογίας που έχουμε συγκεντρώσει κατά την πολυετή επαγγελματική μας διαδρομή. Έτσι, διασφαλίζεται η συνέπεια στην ορολογία ακόμη και όταν ένα μεγάλο κείμενο χρειάζεται να κατακερματιστεί και να ανατεθεί σε περισσότερους από έναν μεταφραστές. Επιπρόσθετα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, επιστρατεύονται σύμβουλοι ορολογίας και επαγγελματίες της Αγοράς και της Οικονομίας (τραπεζικοί, λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων), ώστε να συνδράμουν στην ακριβή και σύγχρονη απόδοση της ορολογίας ανά κλάδο.

Έλεγχος μεταφράσεων και προδιαγραφές ποιότητας

Σε μία παγκοσμιοποιημένη και πολύγλωσση αγορά, η τοπική προσαρμογή (localisation) της μετάφρασης οικονομικών, τραπεζικών και λογιστικών εγγράφων στη γλώσσα-στόχο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για σαφή και αποδοτική επικοινωνία. Στη Glossima & Wehrheim, κάθε μεταφρασμένο κείμενο υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους (αναθεώρηση/επιμέλεια) προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα μετάφρασης.

Συνήθεις μεταφράσεις στον τομέα της Αγοράς και της Οικονομίας

 • Συμβάσεις
 • Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις
 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα
 • Ισολογισμοί
 • Έγγραφα ευρωπαϊκών οργανισμών σχετικά με τη ρύθμιση των Αγορών
 • Εκθέσεις ορκωτών λογιστών και εκθέσεις φορολογικού ελέγχου
 • Διατραπεζικές δανειακές συμβάσεις
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (business plans)
 • Eκθέσεις ασφαλιστικών πρακτόρων

Επίσης, εκτός από υπηρεσίες μετάφρασης, παρέχουμε:

 • υπηρεσίες αναθεώρησης και επιμέλειας μεταφρασμένων κειμένων
 • απόδοση ορολογίας (μετάφραση όρων χωρίς συγκείμενο)
 • απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων
 • επικυρώσεις μεταφράσεων
 • υπηρεσίες ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας (συνέδρια επιχειρηματικού/εμπορικού ενδιαφέροντος, διαδοχική διερμηνεία σε επιχειρηματικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.).

Έχετε απορίες;

Σημαντική ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προς αποφυγή συνωστισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), σάς ενημερώνουμε ότι οι παραλαβές και παραδόσεις εργασιών μετάφρασης στις/από τις εγκαταστάσεις μας θα γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Προτρέπουμε τους πελάτες μας να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα προς μετάφραση έγγραφα με e-mail.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 2310 330415 ή στο [email protected]

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ