Δημόσια & ιδιωτικά έγγραφα

Η Glossima & Wehrheim είναι πιστοποιημένος πάροχος μεταφραστικών υπηρεσιών και αναγνωρισμένη από το Γαλλικό, Βελγικό, Γερμανικό και Ιταλικό προξενείο Θεσσαλονίκης, καθώς και από την Αμερικανική, Γαλλική και Λιθουανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Οι συνεργάτες της Glossima & Wehrheim είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών με δικαίωμα επικύρωσης, ενώ, ταυτόχρονα η εταιρεία διατηρεί μόνιμη συνεργασία με εγκεκριμένους από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης δικηγόρους.

Επικύρωση μεταφράσεων

Πολλές φορές, για να θεωρηθεί επίσημη μια μετάφραση και να εκπληρώσει τον σκοπό της πρέπει να επικυρωθεί, δηλαδή να φέρει σφραγίδα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την επικύρωση των μεταφράσεων είναι οι επαγγελματίες μεταφραστές που σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ώστε να διαθέτουν σφραγίδα επικύρωσης.

Στη Glossima & Wehrheim έχουμε τη δυνατότητα επικύρωσης κάθε τύπου μεταφρασμένου κειμένου (πιστοποιητικά, νομικά και ιατρικά έγγραφα κ.ά.) σε πλήθος γλωσσικών συνδυασμών.

Η επικύρωση της μετάφρασης είναι αναγκαία στις επίσημες συναλλαγές σας με το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. υποβολή μεταφρασμένων πιστοποιητικών σε διαγωνισμούς, προσκόμιση ή υποβολή μεταφρασμένων εγγράφων σε υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικούς φορείς κ.λπ.).

Επικυρωμένη μετάφραση θα χρειαστείτε και κατά την υποβολή εγγράφων που σχετίζονται με υποθέσεις σας σε μια ξένη χώρα (επικύρωση σε ξένες γλώσσες).

Σε κάθε περίπτωση, είτε η επικύρωση απαιτείται από κάποιον φορέα είτε όχι, μπορείτε να ζητήσετε επικύρωση κάθε μετάφρασης που εκπονεί η Glossima & Wehrheim για το προσωπικό σας αρχείο. (Δημόσια & ιδιωτικά έγγραφα).

Ό,τι επικύρωση και εάν χρειάζεστε, εξετάζουμε το αίτημά σας και συζητάμε μαζί το είδος της επικύρωσης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Επικυρώσεις στην ελληνική γλώσσα

Ανάλογα με τις προδιαγραφές που θέτει ο φορέας στον οποίο θα απευθύνετε τα έγγραφά σας, οι επικυρώσεις στην ελληνική γλώσσα γίνονται από:

 • Πιστοποιημένο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών κατά ISO 17100
 • Μεταφραστές-μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών
 • Απόφοιτους του τμήματος μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Εξουσιοδοτημένους από τον δικηγορικό σύλλογο δικηγόρους
 • Ορκωτούς μεταφραστές στην ελληνική γλώσσα

Για δημόσιους φορείς όπως ο ΕΦΚΑ και η ΕΦΟΡΙΑ, συνήθως αρκεί η σφραγίδα επαγγελματία μεταφραστή. Για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ενδείκνυταιι η επικύρωση των εγγράφων από δικηγόρους.

Επικυρώσεις σε ξένες γλώσσες

Σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές:

 • Πιστοποιημένο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών κατά ISO 17100
 • Μεταφραστές-μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών
 • Μεταφραστές εγκεκριμένους από το Προξενείο ή την Πρεσβεία της χώρας-στόχου
 • Απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μετάφρασης
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Εξουσιοδοτημένους από τον δικηγορικό σύλλογο δικηγόρους
 • Ορκωτούς μεταφραστές στην εκάστοτε ξένη γλώσσα.

Συνήθως αρκεί η σφραγίδα του επαγγελματία μεταφραστή ενώ, ανάλογα με τη χώρα-στόχο, πολλές φορές αρμόδια για τις επικυρώσεις είναι τα Προξενεία και οι Πρεσβείες.

Στις περιπτώσεις όπου η μετάφραση πρέπει εκτός από τη σφραγίδα του μεταφραστή υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα Προξενείου ή Πρεσβείας, το Προξενείο ή η Πρεσβεία επικυρώνει τη μετάφραση με την προϋπόθεση ότι αυτή έγινε από εγκεκριμένο μεταφραστή της, δηλαδή από μεταφραστή του οποίου το όνομα βρίσκεται στη λίστα εγκεκριμένων μεταφραστών που τηρεί.

Έχετε ακόμη απορίες; Μεταβείτε στο μενού «συχνές ερωτήσεις» και μάθετε περισσότερα

Έχετε απορίες;

Σημαντική ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προς αποφυγή συνωστισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), σάς ενημερώνουμε ότι οι παραλαβές και παραδόσεις εργασιών μετάφρασης στις/από τις εγκαταστάσεις μας θα γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Προτρέπουμε τους πελάτες μας να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα προς μετάφραση έγγραφα με e-mail.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 2310 330415 ή στο [email protected]

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ