Faq

Πώς υπολογίζεται η χρέωση της μετάφρασης;

Η χρέωση της μετάφρασης είναι συνάρτηση του γλωσσικού συνδυασμού (από ποια γλώσσα σε ποια θα μεταφράσουμε), του γνωστικού αντικειμένου (είδος του κειμένου, βαθμός εξειδίκευσης) και του όγκου (αριθμός λέξεων) του κειμένου ή εγγράφου.

Η τυπική χρέωση υπολογίζεται ανά λέξη πρωτότυπου κειμένου.

Η τυπική χρέωση υπολογίζεται ανά λέξη πρωτότυπου κειμένου.

Επειδή κάθε μεταφραστική εργασία αποτελεί ένα ξεχωριστό εγχείρημα, το ακριβές κόστος της μετάφρασης υπολογίζεται μετά την εξέταση του προς μετάφραση κειμένου ή εγγράφου. Πολλές φορές το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο ενός κειμένου μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε σημαντικές εκπτώσεις. Γι’ αυτό και προτρέπουμε τους πελάτες μας να μας στέλνουν τα κείμενά τους προκειμένου να εξετάσουμε εκτός από το γνωστικό αντικείμενο ή άλλες ιδιαιτερότητες του έργου τον βαθμό επαναληψιμότητας του περιεχομένου.

Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης προσφοράς ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και λάβετε την οικονομική μας προσφορά χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ενδεικτικές τιμές                                                                                                      

Επικυρωμένα πτυχία/πιστοποιητικά: 18-20€ ανά σελίδα + 1 αντίτυπο δωρεάν

Επιπλέον χρέωση ανά αντίτυπο: 5 ευρώ.

Μεταφράσεις τεχνικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή άλλου ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα: 0,08-0,09 ευρώ ανά λέξη και έως 80% έκπτωση για το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο.

Μεταφράσεις τεχνικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή άλλου ενδιαφέροντος στην αγγλική, γερμανική, γαλλική, ισπανική γλώσσα: 0,09-0,11 ευρώ ανά λέξη και έως 80% έκπτωση για το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο.

Τι επικύρωση χρειάζομαι για έγγραφα που θα αποσταλούν σε φορείς του εξωτερικού;

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα επικυρώνονται σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές επικύρωσης που ισχύουν στην κάθε χώρα, αλλά και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φορέα που θα παραλάβει τα επικυρωμένα έγγραφα.

Αρμόδια για τις επικυρώσεις ξενόγλωσσων εγγράφων είναι τα Προξενεία με την προϋπόθεση ότι η μετάφραση εκπονείται από εγκεκριμένους μεταφραστές, όπως για παράδειγμα η Glossima & Wehrheim. Τα προξενεία τηρούν λίστα εγκεκριμένων μεταφραστών και οι εν λόγω μεταφραστές διαθέτουν αποδεκτή από το Προξενείο σφραγίδα.

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η επικύρωση από πιστοποιημένο κατά ISO 17100 πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών είναι αρκετή και δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση. Παραδείγματα επικύρωσης τέτοιων εγγράφων είναι εκείνα που απευθύνονται σε τράπεζες του εξωτερικού, δικαιολογητικά για φοίτηση σε Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, κ.λπ.

Παρ’ όλα αυτά, επειδή κάθε περίπτωση είναι μοναδική, σας προτρέπουμε, να συλλέξετε αρχικά βασικές πληροφορίες από τον φορέα στον οποίο θα απευθύνετε τα έγγραφά σας και να επικοινωνήσετε στη συνέχεια με έναν project manager της Glossima & Wehrheim προκειμένου να σας εξυπηρετήσει. Οι εκατοντάδες περιπτώσεις μετάφρασης πιστοποιητικών και επίσημων εγγράφων που έχουμε διαχειριστεί αποτελούν για εμάς μεγάλη πηγή πληροφόρησης, προκειμένου να εξετάσουμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση.

Η Glossima & Wehrheim είναι πιστοποιημένος πάροχος μεταφραστικών υπηρεσιών και αναγνωρισμένη από το Γαλλικό, Βελγικό, Γερμανικό και Ιταλικό προξενείο Θεσσαλονίκης καθώς και από την Αμερικανική και Λιθουανική Πρεσβεία.

Οι συνεργάτες της Glossima & Wehrheim είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών με δικαίωμα επικύρωσης, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία διατηρεί μόνιμη συνεργασία με δικηγόρους εγκεκριμένους από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

 

Τι επικύρωση χρειάζομαι για ξενόγλωσσα έγγραφα τα οποία θα μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα;

Συνήθως πρόκειται για έγγραφα που κατατίθενται στο ευρύτερο Δημόσιο, όπως ο ΑΣΕΠ, η Εφορία κ.λπ., και η απαίτηση εκ μέρους του φορέα για προσκόμιση επικυρωμένης μετάφρασης συνοδεύεται από προδιαγραφές επικύρωσης της μετάφρασης. Η συνήθης περίπτωση είναι να απαιτείται επικύρωση από δικηγόρο, κάποιες φορές, και από τον Δικηγορικό Σύλλογο, ή από πιστοποιημένους μεταφραστές που διαθέτουν σφραγίδα εγκεκριμένη από τον εκάστοτε φορέα.

Επικοινωνήστε με έναν project manager της Glossima & Wehrheim προκειμένου να εξετάσουμε μαζί τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματός σας.

Αποτελεί η σφραγίδα της Χάγης επικύρωση μετάφρασης;

Όχι, η σφραγίδα της Χάγης ή αλλιώς Apostille ή Επισημείωση δεν αποτελεί επικύρωση μετάφρασης. Τίθεται στο πρωτότυπο έγγραφο και ο μεταφραστής είναι υποχρεωμένος, εφόσον το έγγραφο φέρει σφραγίδα Χάγης, να τη μεταφράσει. Στην ουσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός εγγράφου που στη συνέχεια θα μεταφραστεί.

Μπορώ να μεταφράσω ένα έγγραφο και να ζητήσω εκ των υστέρων να εισαχθεί η σφραγίδα της Χάγης;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Η διαδικασία είναι ότι το πρωτότυπο έγγραφο προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή η οποία θέτει τη σφραγίδα της Χάγης και έκτοτε γίνεται η μετάφραση.

Ποια έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της Χάγης;

Σφραγίδα Χάγης μπορούν να φέρουν μόνο τα δημόσια έγγραφα. Εφόσον το έγγραφο δεν είναι δημόσιο (για παράδειγμα ένας λογαριασμός τηλεφώνου δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο), δεν μπορεί να φέρει σφραγίδα της Χάγης.

Σε δημόσια έγγραφα το εάν απαιτείται σφραγίδα Χάγης ή όχι εξαρτάται από τη χώρα έκδοσης του πρωτότυπου εγγράφου. Επίσης, στα απόρρητα έγγραφα (απολυτήρια στρατού ή έγγραφα αποστρατεύσεως) δεν τίθεται σφραγίδα της Χάγης.

Για την Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία δεν απαιτείται σφραγίδα Χάγης για τα κάτωθι έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Άδεια γάμου

Όσον αφορά τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στην Ελλάδα, η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται στην Αθήνα από τη Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και στη Θεσσαλονίκη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στους λοιπούς Δήμους από συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος (βλ. εδώ).

Μπορώ να στείλω το πρωτότυπο έγγραφο, σκαναρισμένο, σε ηλεκτρονική μορφή (email, αναφόρτωση κ.λπ.);

Για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη μετάφραση λαμβάνοντας το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή και, εφόσον απαιτείται, να επισυνάψουμε το πρωτότυπο σε δεύτερο χρόνο (συνήθως κατά την παράδοση). Στις περιπτώσεις που ο φορέας δέχεται τις μεταφράσεις υπό μορφή σάρωσης (σκαναρισμένα έγγραφα), η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή παραλαβή του προς μετάφραση εγγράφου ηλεκτρονικά και αποστολή της σκαναρισμένης πιστοποιημένης μετάφρασης επίσης ηλεκτρονικά.

Μπορώ να έχω τις μεταφράσεις στον χώρο μου χωρίς να μεταβώ στις εγκαταστάσεις της Glossima & Wehrheim;

Φυσικά! Η Glossima & Wehrheim συνεργάζεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία με ελάχιστο κόστος φέρνει τα έγγραφα στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε. Η χρέωση για αποστολή μεταφράσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι 2,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συνήθως γίνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Είναι τα προσωπικά μου δεδομένα προστατευμένα;

Η Glossima & Wehrheim πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού προστασίας δεδομένων, GDPR. Επιπρόσθετα, όλοι οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι στη Glossima & Wehrheim δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας για κάθε είδους δεδομένο που επεξεργάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (επιχειρηματικά σχέδια, νομικές υποθέσεις κ.λπ.), ενώ επιπρόσθετα εκπαιδεύονται και καταρτίζονται συνεχώς σε θέματα ασφάλειας και εχεμύθειας. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν ευαίσθητα ή προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για ένα έτος με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων. Λοιπά ηλεκτρονικά αρχεία και δεδομένα φυλάσσονται για 20 έτη σε υψηλής ασφάλειας φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον.

Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω την οφειλή μου;

Για την εξόφληση της παρεχόμενης υπηρεσίας, η Glossima & Wehrheim δέχεται πληρωμή με μετρητά, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή μέσω paypal, καθώς και εξόφληση με πιστωτική κάρτα σε έως τρεις ισόποσες άτοκες δόσεις.

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος παράδοσης των μεταφράσεων;

Η μέση παραγωγική ικανότητα ενός μεταφραστή υπολογίζεται σε έως 2000 λέξεις την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, επειδή όλοι οι μεταφραστές έχουν ήδη στο πρόγραμμά τους την παράδοση άλλων παραγγελιών, ο συντομότερος χρόνος παράδοσης είναι μία εργάσιμη ημέρα για κείμενα έως 1000 λέξεις. Σε περιπτώσεις κειμένων μεγάλου όγκου με σύντομη ημερομηνία παράδοσης, η Glossima & Wehrheim έχει τη δυνατότητα να μοιράσει την εργασία σε ομάδα μεταφραστών προκειμένου να εργαστούν ταυτόχρονα. Διασφαλίζει δε την ποιότητα της εργασίας αναθέτοντας τον έλεγχο σε έναν μοναδικό ελεγκτή ποιότητας (αναθεωρητή).

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν project manager της Glossima & Wehrheim ώστε να συζητήσουμε τον καλύτερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Τι σημαίνει πιστοποιημένη ποιότητα μετάφρασης;

Οι υπηρεσίες της Glossima & Wehrheim, κατά παραγγελία του πελάτη,  είναι πιστοποιημένες κατά το διεθνές πρότυπο μετάφρασης ISO 17100.  Η πιστοποιημένη ποιότητα μετάφρασης διασφαλίζεται από την απαρέγκλιτη εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

  • Μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή με μητρική γλώσσα τη γλώσσα στόχο και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο
  • Ποιοτικό έλεγχο από δεύτερο επαγγελματία μεταφραστή με εξειδίκευση στο αντικείμενο (διαδικασία αναθεώρησης και επιμέλειας)

Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα ενός μεταφρασμένου κειμένου προς μια γλώσσα που δεν γνωρίζω;

Η Glossima & Wehrheim παραδίδει κατά παραγγελία του πελάτη πιστοποιημένες υπηρεσίες μετάφρασης ανεξάρτητα από τον γλωσσικό συνδυασμό και αναλαμβάνει την ευθύνη της τελικής ποιότητας κάθε κειμένου ή εγγράφου. Όλες οι μεταφράσεις προς ξένες γλώσσες ανατίθενται αποκλειστικά σε επαγγελματίες μεταφραστές με εξειδίκευση και μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο, ενώ απαραίτητα γίνεται έλεγχος από δεύτερο ή/και τρίτο μεταφραστή, διαφορετικό του πρώτου, προκειμένου το τελικό κείμενο να αποτελεί πιστή απόδοση του πρωτοτύπου χωρίς λάθη ή/και παραλείψεις.

Μπορώ να παραλάβω τη μετάφρασή μου εκτός ωραρίου λειτουργίας;

Φυσικά, μπορείτε να παραγγείλετε την παράδοση της μετάφρασης με αποστολή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

Γιατί να προτιμήσω τη Glossima & Wehrheim για τις μεταφραστικές μου ανάγκες;

36 χρόνια στη μεταφραστική αγορά καθιστούν τη Glossima & Wehrheim αδιαμφισβήτητα την πλέον αξιόπιστη επιλογή για κάθε μεταφραστική σας ανάγκη. Με 1.500 και πλέον ενεργούς πελάτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και εξειδίκευση σε πληθώρα αντικειμένων, το όνομα Glossima & Wehrheim έχει συνδεθεί με επιστημονικά, τεχνικά και καλλιτεχνικά κείμενα, δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα και πλήθος γλωσσικών υπηρεσιών (διερμηνεία, απομαγνητοφώνηση, υποτιτλισμό, κειμενογράφηση κ.λπ.).

Το δίκτυο συνεργατών μας αριθμεί τουλάχιστον 300 εξειδικευμένους επαγγελματίες, με 35 μητρικές γλώσσες, που ζουν και εργάζονται σε τουλάχιστον 30 διαφορετικές χώρες. Και ο αριθμός αυτός, βάσει των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σας, μεγαλώνει συνεχώς. Εγγύηση για κάθε εργασία που μας ανατίθεται αποτελεί η πιστοποιημένη ποιότητα κατά το διεθνές πρότυπο μετάφρασης ISO 17100, αλλά και η πολιτική της επιχείρησης: Προσέχουμε τα λόγια σας σα να είναι δικά μας… ώστε κάθε εργασία που μας ανατίθεται να αποτελεί για εμάς προσωπική υπόθεση.

Τι είναι η υπηρεσία localisation και γιατί είναι σημαντική;

Πολλές φορές η πιστή μετάφραση δεν είναι η κατάλληλη υπηρεσία για το εγχείρημά σας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μετάφραση του website σας, διαφημίσεων, υλικού προβολής και προώθησης, κόμικ, βίντεο, λογισμικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ.  Για ορθή στόχευση του ξενόγλωσσου κοινού σε μια ξένη αγορά η κατάλληλη υπηρεσία είναι η μετάφραση και τοπική προσαρμογή (localisation). H υπηρεσία αυτή διέπεται από όλους τους κανόνες της ορθής μετάφρασης, αλλά προϋποθέτει επιπρόσθετα ελευθερία στον τρόπο διαχείρισης της γλώσσας ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι οικείο και ειδικά προσαρμοσμένο στις τοπικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και συνήθειες. Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη, διότι μια λέξη προς λέξη μετάφραση πιθανώς να αποτελούσε και μια λάθος μετάφραση… Για παράδειγμα, μία λέξη προς λέξη μετάφραση μπορεί να έκανε το νέο μας eshop να φαντάζει αστείο στους επισκέπτες από το εξωτερικό γιατί π.χ. έχουν συνηθίσει να διαβάζουν τα προς πώληση προϊόντα διαφορετικά και όχι όπως μεταφράζονται στο λεξικό… Έτσι, αντί να επιτυγχάναμε αγορές, να δημιουργούσαμε λάθος εντυπώσεις για την επιχείρησή μας. Το ζήτημα είναι να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του εγχειρήματος και, φυσικά, το κοινό που θα εκτεθεί στο μήνυμα να ανταποκριθεί θετικά.  Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή και τοπικά προσαρμοσμένη μετάφραση είναι να ανατεθεί σε επαγγελματίες μεταφραστές με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο και γνώση της αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων του κοινού μας. Τέλος, μεγάλη συμμετοχή σε μια σωστά προσαρμοσμένη μετάφραση έχει και ο ενδιαφερόμενος, ο πελάτης, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το ίδιο το εγχείρημα (insights). Καλός συντονισμός μεταξύ των μεταφραστών και του ενδιαφερόμενου παράγει πάντα, με μια win-win προσέγγιση, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και ιδέες, επικοινωνήστε με το τμήμα μάρκετινγκ της Glossima & Wehrheim.

Δεν βρήκατε ακόμη απάντηση στην ερώτησή σας;

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!

Σημαντική ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προς αποφυγή συνωστισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), σάς ενημερώνουμε ότι οι παραλαβές και παραδόσεις εργασιών μετάφρασης στις/από τις εγκαταστάσεις μας θα γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Προτρέπουμε τους πελάτες μας να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα προς μετάφραση έγγραφα με e-mail.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 2310 330415 ή στο [email protected]

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ