Διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 17100:2015

Διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 17100:2015

Από την παραλαβή των κειμένων έως και την παράδοση των αντίστοιχων μεταφράσεων, φροντίζουμε ώστε κάθε διαδικασία να εκτελείται βάσει αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας.

Η Glossima & Wehrheim είναι η πρώτη μεταφραστική εταιρεία στον κόσμο που πιστοποιήθηκε με το ευρωπαϊκό πρότυπο “ΕΝ 15038:2006-υπηρεσίες μετάφρασης”, πρότυπο το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα της παραδοτέας στον πελάτη μετάφρασης.
Δέκα χρόνια αργότερα τίθεται σε εφαρμογή το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο, το ISO 17100:2015, με τη Glossima & Wehrheim να λαμβάνει την αντίστοιχη πιστοποίηση (αριθμός πιστοποιητικού: 08/Μ).
Το συγκεκριμένο πρότυπο, ως εξέλιξη του ευρωπαϊκού προτύπου EN 15038:2006, διασφαλίζει επίσης την ποιότητα του τελικού προϊόντος ενώ, ταυτόχρονα, δίνει έμφαση και στην ασφάλεια των πληροφοριών (διασφάλιση εμπιστευτικότητας του περιεχομένου, διακίνηση αρχείων κ.λπ.).

Σφραγίστε την ποιότητα της μετάφρασής σας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Glossima & Wehrheim!!!Αφήστε μια απάντηση

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ