Επιστήμες & Τεχνολογία

Στο πλαίσιο του εξαγωγικού εμπορίου και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών, είναι αναγκαία η άριστη γλωσσική επικοινωνία. Η ομάδα της Glossima & Wehrheim μπορεί να αναλάβει κάθε μεταφραστική εργασία και να στηρίξει με αξιοπιστία το κάθε εγχείρημά σας.

Οι μεταφραστές μας στον κλάδο των Επιστημών και της Τεχνολογίας (Επιστήμες & Τεχνολογία) επιλέγονται βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους όχι μόνον όσον αφορά τη μετάφραση, αλλά και το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, μεταφράσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εκπονούνται από Ηλεκτρολόγους/Μηχανικούς - μεταφραστές με την αντίστοιχη επαγγελματική πείρα.

Επαγγελματική πείρα

Από το 1992 έως σήμερα έχουμε μεταφράσει χιλιάδες επιστημονικά ή/και τεχνικά κείμενα που καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος γνωστικών πεδίων όπως, Περιβάλλον & ΑΠΕ, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Ιατρική Τεχνολογία, Μηχανική & Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική & Κατασκευές κ.ά. Ενδεικτικά:

 • 30.000 σελίδες Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στην ελληνική (για λογαριασμό του ΕΛΟΤ)
 • Περισσότερες από 190.000 σελίδες σχετικά με τα διεθνή εμπορικά σήματα (trademarks/βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία) για λογαριασμό του Γραφείου εναρμόνισης για την εσωτερική αγορά από 25 επίσημες γλώσσες της ΕΕ προς τα ελληνικά
 • 180.000 τεχνικούς και επιστημονικούς όρους και ορισμούς από την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα στην ελληνική (για τη βάση ορολογίας ΙΑΤΕ)
 • Μετάφραση Διεθνών δελτίων ασφάλειας χημικών προϊόντων (International Chemical Safety Cards)
 • 5.000 σελίδες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 • Περισσότερες από 6.000 σελίδες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με χημικές ενώσεις που παράγονται μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα
 • Χιλιάδες σελίδες εγχειριδίων χρήσης μηχανημάτων ή εργαλείων από και προς την ελληνική γλώσσα.

Έλεγχος μεταφράσεων και προδιαγραφές ποιότητας

Όλα τα κείμενα που επεξεργάζονται οι άνθρωποι της Glossima & Wehrheim υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους (αναθεώρηση/επιμέλεια). Ειδικά για τα τεχνικά κείμενα που περιέχουν εικόνες, γραφήματα κ.λπ., η Glossima & Wehrheim παρέχει στη μεταφραστική της ομάδα τα κατάλληλα λογισμικά ώστε να επεξεργάζεται κάθε είδους περιεχόμενο και να παραδίδει τον κατάλληλο τύπο αρχείου για την εκάστοτε περίσταση.

Επιστημονική/Τεχνική Ορολογία

Κάθε μεταφραστής της Glossima & Wehrheim έχει πρόσβαση στα αποκλειστικά μεταφραστικά εργαλεία της εταιρείας, αλλά και σε μεταφραστικές μνήμες λεξικά και ορολογία ανά κλάδο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια στην ορολογία σε όλο το κείμενο, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Αναθέτοντας τη μετάφραση τεχνικών και επιστημονικών κειμένων στη Glossima & Wehrheim εξασφαλίζετε ακρίβεια στη μετάφραση από επαγγελματίες μεταφραστές με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο και εξειδίκευση στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Εμπιστευτικότητα και επαγγελματική ευθύνη

Στη Glossima & Wehrheim δεσμευόμαστε εγγράφως ως προς την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου των εγγράφων. Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των εγγράφων σας αποτελεί πάγια για εμάς διαδικασία, απολύτως κατανοητή από κάθε υπάλληλο ή/και εξωτερικό συνεργάτη της επιχείρησης. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας της Glossima & Wehrheim ή/και με το τμήμα Μάρκετινγκ και ενημερωθείτε για τον τρόπο προστασίας των εγγράφων σας. Προσέχουμε τα λόγια σας όχι μόνον ως προς την ποιότητα της μετάφρασης που θα παραλάβετε αλλά και κυριολεκτικά, λαμβάνοντας οργανωτικά και διοικητικά μέτρα και αξιοποιώντας τεχνικά μέσα υψηλής τεχνολογίας προ κειμένου να προστατεύσουμε είτε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε το επαγγελματικό σας απόρρητο.

Συνήθεις μεταφράσεις στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας

Οι συνήθεις μεταφράσεις στον τομέα Επιστήμες & Τεχνολογία:

 • Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Τεχνικές προδιαγραφές

Επίσης, εκτός από υπηρεσίες μετάφρασης, παρέχουμε:

 • υπηρεσίες αναθεώρησης και επιμέλειας μεταφρασμένων κειμένων
 • απόδοση ορολογίας (μετάφραση όρων χωρίς συγκείμενο)
 • απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων
 • επικυρώσεις μεταφράσεων
 • υπηρεσίες ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας.

Έχετε απορίες;

Σημαντική ενημέρωση

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προς αποφυγή συνωστισμού για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), σάς ενημερώνουμε ότι οι παραλαβές και παραδόσεις εργασιών μετάφρασης στις/από τις εγκαταστάσεις μας θα γίνονται κατόπιν ραντεβού.

Προτρέπουμε τους πελάτες μας να συνεχίσουν να αποστέλλουν τα προς μετάφραση έγγραφα με e-mail.

Κλείστε το ραντεβού σας στο 2310 330415 ή στο [email protected]

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ