.

.

Επιμέλεια & μετεπιμέλεια

Κι αφού το φτάσατε έως εδώ… ας το τελειώσουμε. Βελτιστοποίηση ήδη μεταφρασμένων κειμένων από τη Glossima & Wehrheim.
Ποτέ η μηχανική μετάφραση δεν ήταν τόσο "φυσική". Ζητήστε μας επιμέλεια μετάφρασης και δείτε τη διαφορά.

Βελτιστοποίηση μεταφράσεων από την πρώτη επιχείρηση διαχείρισης
ορολογίας στην Ευρώπη

Σφραγίστε την ποιότητα της μετάφρασής σας με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Glossima & Wehrheim.

Επιμέλεια

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη βελτίωση του κειμένου που έχετε ήδη μεταφράσει, ζητήστε μας την αναθεώρησή του. Η αναθεώρηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία το πρωτότυπο κείμενο αντιπαραβάλλεται με το μεταφρασμένο, με σκοπό τον έλεγχο της μετάφρασης.

Συγκεκριμένα, ελέγχουμε τα εξής:

Ειδικά για την αναθεώρηση κειμένων υψηλής εξειδίκευσης και κειμένων που εμπεριέχουν ιδιαίτερη και απαιτητική ορολογία, επιστρατεύονται, εκτός από τους γλωσσολόγους αναθεωρητές, επιστήμονες και επαγγελματίες του εκάστοτε τομέα όπως Νομική, Ιατρική, Χημεία, Οικονομία και Αγορά, οι οποίοι ελέγχουν το κείμενο εστιάζοντας στη χρήση για την οποία προορίζεται.
«Σαρώστε» και βελτιώστε τα «ψιλά γράμματα» με τον «μεγεθυντικό φακό» των επιμελητών της Glossima & Wehrheim

Τα ξενόγλωσσα κείμενα στη Meta εποχή

Metaεπιμέλεια

Η μετ-επιμέλεια ή post-editing είναι η εργασία κατά την οποία ο άνθρωπος εξετάζει και διορθώνει μετάφρασμα που προέρχεται από machine… Ίσως να μην σας είναι γνωστό, αλλά αξίζει να σημειωθεί, ότι για την εργασία αυτή απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση σε σύγκριση με την human μετάφραση. Πρόκειται για εργασία ακριβείας που απαιτεί μεγάλο εύρος γνώσεων, μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες αλλά και πολύχρονη επαγγελματική πείρα, απαραίτητη για την αποφυγή των «παγίδων» που συνήθως κρύβουν τα κείμενα των μηχανών.
Οι παγίδες …

Η Glossima & Wehrheim διαθέτει τους
πλέον καταρτισμένους post-editors

Εκπαιδευμένοι μεταφραστές, techy freaks και με μακρά ιστορία στην επιμέλεια/διόρθωση αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της μετ-επιμέλειας μηχανικής μετάφρασης που μας αναθέτετε.

Πότε να αναθέσω αναθεώρηση, επιμέλεια ή μετ-επιμέλεια

Η εργασία της διόρθωσης αξίζει τον κόπο όταν το μεταφρασμένο κείμενο πληροί βασικές ποιοτικές προδιαγραφές, δηλαδή είναι σε μεγάλο βαθμό κατανοητό, τα γραμματικά, ορθογραφικά και συντακτικά λάθη εμφανίζονται σχετικά σποραδικά, δεν απαιτεί 100% αλλαγή στο ύφος.