.

.

Επιστήμες & τεχνολογία

Ποιος είναι ο ρόλος της Glossima & Wehrheim στη διάδοση των επιστημών και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα; Μέσω των γλωσσικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, διευκολύνουμε τις επικοινωνίες, γινόμαστε η «πολύγλωσση φωνή» της start up ή της ήδη αναπτυγμένης επιχείρησης, του δημόσιου φορέα ή του πανεπιστημιακού ιδρύματος, της εξαγωγικής ή εισαγωγικής επιχείρησης. Σας βοηθούμε να προσεγγίσετε το ξενόγλωσσο κοινό σας ή τους εταίρους σας εκτός συνόρων, απρόσκοπτα και ποιοτικά.

Προδιαγραφές ποιότητας

Όλα τα κείμενα που επεξεργάζονται οι άνθρωποι της Glossima & Wehrheim υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους (αναθεώρηση/επιμέλεια). Ειδικά για τα τεχνικά κείμενα που περιέχουν εικόνες, γραφήματα κ.λπ., η Glossima & Wehrheim παρέχει στη μεταφραστική της ομάδα τα κατάλληλα λογισμικά ώστε να επεξεργάζεται κάθε είδους περιεχόμενο και να παραδίδει τον κατάλληλο τύπο αρχείου για την εκάστοτε περίσταση.

Μετάφραση χημικών, ιατρικών, φαρμακευτικών και εν γένει επιστημονικών κειμένων. 100% εξειδίκευση.
delivery

Άμεση
παράδοση

security

Ασφάλεια
δεδομένων

iso

Πιστοποίηση
ISO 17100

Δεν υπάρχει τίποτε πιο ενδιαφέρον από το να βρίσκεσαι «μέσα» στις εξελίξεις, να γνωρίζεις για αυτές, κάποιες φορές, ακόμη πριν καλά, καλά ολοκληρωθεί μια πρωτότυπη ιδέα. Και μάλιστα αυτό να είναι η δουλειά σου!

Μέσα από τη μελέτη κειμένων που αφορούν νέες τεχνολογικές τάσεις, επιστημονικές ανακαλύψεις, «έξυπνες» συσκευές, εργαλεία και λογισμικά που ανοίγουν νέους ορίζοντες για την ανθρωπότητα και κατά την προσαρμογή τους από τη μια γλώσσα σε μια άλλη, έχουμε την ευκαιρία να γινόμαστε καθημερινά έστω λίγο «πιο έξυπνοι». Είμαστε ευγνώνομες για το επάγγελμά μας, για την ευκαιρία να βρισκόμαστε -μετά τους δημιουργούς- ανάμεσα στους πρώτους λήπτες νέου επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου.

Επιστήμονες μεταφραστές στην υπηρεσία…της Επιστήμης

Οι μεταφραστές μας στον κλάδο των Επιστημών και της Τεχνολογίας επιλέγονται βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, όχι μόνον όσον αφορά στη μετάφραση, αλλά και στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, μεταφράσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εκπονούνται από επιστήμονες Ηλεκτρολόγους/Μηχανικούς – μεταφραστές με την αντίστοιχη επαγγελματική πείρα.

Επαγγελματική πείρα

Από το 1992 έως σήμερα έχουμε μεταφράσει χιλιάδες επιστημονικά ή/και τεχνικά κείμενα που καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος γνωστικών πεδίων όπως, Περιβάλλον & ΑΠΕ, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Ιατρική Τεχνολογία, Μηχανική & Μηχανολογία, Αρχιτεκτονική & Κατασκευές, Λογισμικό κ.ά.

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις στον τεχνολογικό και τεχνικό κλάδο

Ταξιδέψτε το εγχείρημά σας ή εισάγετε νέες τεχνολογίες, βρείτε πελάτες στο εξωτερικό με γλωσσικές υπηρεσίες από τη Glossima & Wehrheim. Στις επιχειρήσεις προσφέρουμε:

  • Τοπική προσαρμογή και γραφιστική επεξεργασία εγχειριδίων χρήσης
  • Μετάφραση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Μετάφραση τεχνικών προδιαγραφών
  • Μετάφραση και επικύρωση συμβάσεων
  • Διερμηνεία επιχειρηματικών συναντήσεων.

Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της… Τεχνολογίας

Για τη μετάφραση τεχνικών κειμένων χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής (μηχανική εκμάθυνση, νευρωνική μηχανική μετάφραση, μεταφραστικά λογισμικά και μνήμες). Όπου, βέβαια, η δομή, το ύφος και η μορφή του αρχείου του πρωτότυπου περιεχομένου διασφαλίζουν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία. Για αυτό θα αποφανθούν οι έμπειροι project managers της Glossima & Wehrheim, μόλις παραλάβουν το αίτημά σας. Τα οφέλη; Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε μικρότερο χρόνο παράδοσης, «εξυπνότερη» διαχείριση πόρων.

Το «χθες» στην υπηρεσία του «σήμερα»

Η μακρόχρονη πείρα μας στο γνωστικό αντικείμενο, ο τεράστιος όγκος δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει κατά τη 40ετή πορεία μας μάς επιτρέπουν, σήμερα, να διαθέτουμε τις δικές μας άριστα εκπαιδευμένες νευρωνικές μηχανές μετάφρασης. Μηχανές με τη σφραγίδα ποιότητας της Glossima & Wehrheim, κείμενα και περιεχόμενο που «μετ-επιμελούνται» οι άριστα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι μετ-επιμελητές μας. Σήμερα, κάνουμε για εσάς πιο εύκολο να μεταφράσετε πολυσέλιδα εγχειρίδια χρήσης εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών, εκατοντάδες σελίδες τεχνικών προδιαγραφών.

We have been collaborating with Glossima & Wehrheim since 2021. The excellent service and integrity of the team at Glossima & Wehrheim, along with the quality of the translated content they provide, make Glossima & Wehrheim our preferred provider of translation services for scientific content.

BIOPIX-T

BIOPIX DNA TECHNOLOGY P.C.