.

.

Γραφιστική επεξεργασία (DTP)

Όπου εξεζητημένη μοροφοποίηση και ανάγκη για μετάφραση… DTP από τη Glossima & Wehrheim.
DTP
DTP, για κάποιους ηλεκτρονική σελιδοποίηση, είναι η υπηρεσία η οποία συνοδεύει μεταφράσεις αρχείων με έντονη μορφοποίηση (layout, design). Από εμάς θα το ακούσετε σαν «γραφιστική επεξεργασία μετάφρασης», διότι αυτό ακριβώς είναι.

Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστείτε DTP… και δεν το γνωρίζετε

Γιατί χρειάζεστε την ομάδα DTP της
Glossima & Wehrheim

O πιο σημαντικός λόγος είναι η άμεση επαφή και συνεργασία με τους μεταφραστές, με τους ανθρώπους που έχουν εκπονήσει το αρχικό έργο της μετάφρασης. Σκεφτείτε ότι σε μια μετάφραση από τα ελληνικά προς τα αραβικά ή εβραϊκά, ακόμη, ακόμη και στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά η έκταση των κειμένων, σε σχέση με την πρωτότυπη γλώσσα, θα αλλάξει από λίγο έως πάρα πολύ… Ιδίως στις γλώσσες με αριστερόστροφη γραφή, ενδεχομένως, να πρέπει να «περάσουμε» ακόμη και σε νέο design.

Η μεταφραστική μας ομάδα είναι «δίπλα» στον γραφίστα μας και παρακολουθεί την ένθεση στο ξενόγλωσσο περιεχόμενο, την εκ νέου διαμόρφωση των περιθωρίων, κάθε λέξη και κάθε αλλαγή, ώστε να διατηρούνται το νόημα και η ποιότητα του κειμένου που έχει προκύψει από τη μετάφραση.

Άλλοι λόγοι

-Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων

-Τέλεια δουλειά με νοοτροπία και διευκόλυνση one-stop shop

-Οικονομία και ταχύτητα στις μετά την παράδοση αλλαγές και επικαιροποιήσεις

-Ποιοτικό αποτέλεσμα με ανάληψη ενιαίας ευθύνης.

Δύο διαφορετικές υπηρεσίες, μία, ενιαία, παραγγελία

Έμπειροι γραφίστες συνεργάζονται με τη μεταφραστική μας ομάδα ώστε, εκτός από την τοπική προσαρμογή των κειμένων στην ξένη γλώσσα, να «μεταφέρεται» και το design, δηλαδή είτε να προσαρμόζεται η μετάφραση στο αρχικό είτε να επανα-δημιουργείται ένα νέο prototype στην ξένη γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, κάθε μετάφραση επιτελεί άριστα τον σκοπό της και έχει την ίδια απήχηση στο ξενόγλωσσο κοινό, χωρίς πολύπλοκα στάδια εργασιών και επί πλέον αναθέσεις. Η παραγγελία ξεκινά και τελειώνει στη Glossima & Wehrheim.

Παραδίδουμε τελικό, μορφοποίημένο, περιεχόμενο σε 60 γλώσσες.

Τεχνολογία και τεχνογνωσία για άνετο και οικονομικό DTP

Η τεχνολογία και τεχνογνωσία μας βοηθά για ακόμη μία φορά. Τα μεταφραστικά εργαλεία και λογισμικά που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να «δουλέψουμε» τη μετάφραση απευθείας επί του γραφιστικού πακέτου indesign ή/και illustrator. Έτσι, κάνουμε όλοι μας «οικονομία», αποφεύγοντας τη μετά τη μετάφραση «βαριά» επεξεργασία.

Δεν έχετε πρόσβαση στο γραφιστικό πακέτο;

Ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Με την υποστήριξη του υπεύθυνου του γραφιστικού τμήματος της Glossima & Wehrheim, και, βάσει της πείρας μας στο να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ίσως μπορέσουμε να σας καθοδηγήσουμε στην εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.