.

.

Επίσημη μετάφραση για Επιχειρήσεις

Τι είναι η Glossima & Wehrheim; Ένας σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών που προσφέρει καθετοποιημένες γλωσσικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις με στόχο να διευκολύνει κάθε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό σας βήμα, ένας αξιόπιστος συνεργάτης. Για κάθε συναλλαγή σας με εθνικούς, δημόσιους φορείς ή ξένους εταίρους, για κάθε μεταφραστική σας ανάγκη, εμπιστεύεστε το τμήμα επίσημων μεταφράσεων της Glossima & Wehrheim. Άμεση μετάφραση δημόσιων και εταιρικών εγγγράφων για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση. 

Επίσημη μετάφραση - Προδιαγραφές ποιότητας

Όλα τα κείμενα που επεξεργάζονται οι άνθρωποι της Glossima & Wehrheim υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους (αναθεώρηση/επιμέλεια). Ειδικά για τα τεχνικά κείμενα που περιέχουν εικόνες, γραφήματα κ.λπ., η Glossima & Wehrheim παρέχει στη μεταφραστική της ομάδα τα κατάλληλα λογισμικά ώστε να επεξεργάζεται κάθε είδους περιεχόμενο και να παραδίδει τον κατάλληλο τύπο αρχείου για την εκάστοτε περίσταση. Για την επίσημη μετάφραση, δηλαδή μετάφαση η οποία θα σφραγιστεί (επικύρωση), ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες που τηρούμε απαρέγκλιτα, όπως διπλός έλεγχος του μεταφρασμένου, αυστηρή αντιπαραβολή αριθμητικών στοιχείων και κωδικών με το πρωτότυπο, σωστή τοπική προσαρμογή ονομάτων και λοιπών προσωπικών στοιχείων, επωνυμιών ή τοπωνυμίων.

Επίσημη μετάφραση, εφάμιλλη του gov.gr, κατάλληλη επικύρωση εγγράφων ανά περίσταση.
delivery

Άμεση
παράδοση

security

Ασφάλεια
δεδομένων

iso

Πιστοποίηση
ISO 17100

40 έτη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων

Μετάφραση και επικύρωση εγγράφων σε ξένες γλώσσες

Στη Glossima & Wehrheim προσφέρουμε επικυρωμένες μεταφράσεις προς ξένες γλώσσες από:

  • Πιστοποιημένο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών κατά ISO 17100
  • Μεταφραστές εγκεκριμένους από το Προξενείο ή την Πρεσβεία της χώρας-στόχου
  • Απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μετάφρασης
  • Ορκωτούς μεταφραστές στην εκάστοτε ξένη γλώσσα.

Συνήθως αρκεί η σφραγίδα του επαγγελματία μεταφραστή ενώ, ανάλογα με τη χώρα-στόχο, πολλές φορές αρμόδια για τις επικυρώσεις είναι τα Προξενεία και οι Πρεσβείες.

Στις περιπτώσεις όπου η μετάφραση πρέπει εκτός από τη σφραγίδα του μεταφραστή υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα Προξενείου ή Πρεσβείας, το Προξενείο ή η Πρεσβεία επικυρώνει τη μετάφραση με την προϋπόθεση ότι αυτή έγινε από εγκεκριμένο μεταφραστή της, δηλαδή από μεταφραστή του οποίου το όνομα βρίσκεται στη λίστα εγκεκριμένων μεταφραστών που τηρεί.

Επικύρωση εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα

Στη Glossima & Wehrheim προσφέρουμε επικυρωμένες μεταφράσεις προς την ελληνική γλώσσα από:

  • Πιστοποιημένο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών (σφραγίδα ISO 17100)
  • Εξουσιοδοτημένους από τον δικηγορικό σύλλογο δικηγόρους
  • Ορκωτούς μεταφραστές στην ελληνική γλώσσα, μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.λπ.

H έγκυρη και έγκαιρη μετάφραση επίσημων και άλλων εταιρικών εγγράφων, σε πλήθος γλωσσών, είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου μας. Για τον λόγο αυτό, επιλέξαμε και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη Glossima & Wehrheim, η οποία με συνεπή ποιότητα ανταπεξέρχεται στις υψηλές απαιτήσεις της εταιρίας μας.

Τάσος Κοτζιαγκιαουρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος - BETA CAE Systems AE

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με την εταιρεία Glossima & Wehrheim και βεβαιώνει ότι οι μεταφράσεις και οι υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται από την εταιρεία είναι ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Η διοίκηση και το προσωπικό της Glossima & Wehrheim διαχειρίζονται τις εργασίες με μεγάλη υπευθυνότητα και συνέπεια προσφέροντας εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, γεγονός που επιβεβαιώνεται καθ’ όλη την μακρόχρονη συνεργασία μας.

Μαρία Τσαντσάνογλου

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια MOMus