.

.

1. Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα «glossima.com» αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΛΩΣΣΗΜΑ-ΒΕΡΧΑΙΜ Ο.Ε.»,  η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Καραμανλή αριθ. 182, Τ.Κ. 54248, με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 041925106000 και Α.Φ.Μ. 082822700, η οποία θα αναφέρεται εφεξής, χάριν συντομίας, ως η «Εταιρεία».

2. Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα της, είναι δε υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της Εταιρείας καθώς και για τους επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου, οι οποίοι αμφότεροι θα αναφέρονται εφεξής, χάριν συντομίας, ως «Πελάτες», ανεξάρτητα από το αν θα προβούν σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων της Εταιρείας. Αν δεν γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που ακολουθούν, δεν μπορούν να προσφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα της Εταιρείας.

3. Όριο ηλικίας

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας απευθύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Εταιρεία μεριμνά για τον έλεγχο της ηλικίας του ανηλίκου, πλην όμως δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Πελάτη σχετικά με την ηλικία του και για τον λόγο αυτόν ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.

4. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης υψηλών προδιαγραφών. Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης σε 35 γλώσσες και 60 γλωσσικούς συνδυασμούς για κάθε είδους κείμενα. Επιπλέον, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης λογοτεχνικών κειμένων και κειμένων τα οποία περιέχουν ορολογία, όπως, ενδεικτικά, νομικά, επιστημονικά, τεχνολογικά, οικονομικά και άλλα κείμενα.

5. Κόστος υπηρεσιών

Το κόστος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, προκύπτει ανά περίπτωση από τις υπηρεσίες που θα ζητηθούν. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και μας ζητάτε προσφορά για τις μεταφραστικές υπηρεσίες που θέλετε να λάβετε. Σας ετοιμάζουμε και σας αποστέλλουμε συγκεκριμένη οικονομική προσφορά βάσει των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, στην οποία αναφέρεται με σαφήνεια και το κόστος για τις ζητηθείσες μεταφραστικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς μας από εσάς, αναλαμβάνουμε την παροχή των μεταφραστικών υπηρεσιών που ζητήσατε και προχωρούμε στην εκτέλεση του έργου.

6. Πληρωμή

Η πληρωμή της αμοιβής για τις μεταφραστικές υπηρεσίες πραγματοποιείται ως εξής: με την ανάθεση της εργασίας προκαταβάλλεται το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής, ενώ το υπόλοιπο 50% εξοφλείται προ της παράδοσης της μετάφρασης. Το παραπάνω ισχύει στην περίπτωση για την οποία θα εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση της έκδοσης τιμολογίου, η πληρωμή γίνεται εφάπαξ προκαταβολικά ή με την παράδοση της μετάφρασης και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει συμφωνηθεί.

7. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή για τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες μπορεί να γίνει με την καταβολή μετρητών στην έδρα της Εταιρείας, πλην όμως μόνο μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ, καθώς άνω του ποσού αυτού απαιτείται πληρωμή μέσω τραπέζης. Επίσης, η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα προς τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, με πιστωτική κάρτα ή με τη χρήση της υπηρεσίας Paypal, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για πληρωμή μέσω Paypal, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιήστε στο πεδίο «όνομα ή email δικαιούχου» το [email protected].

Για πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, χρησιμοποιήστε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA Bank / Σ. Παυλίδης & ΣΙΑ ΟΕ / IBAN: GR8201407080708002320000526 / Swift code: CRBA GR AAXXX

EFG EUROBANK ERGASIAS / ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. / IBAN: GR9002600070000970200120476 / SWIFT CODE: ERBKGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. / IBAN: GR0701722260005226088117103 / SWIFT CODE: PIRBGRAA

*Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

8. Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των μεταφράσεων προβλέπεται κάθε φορά από την ειδικότερη συμφωνία με τον Πελάτη, η οποία υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρούνται δηλαδή το Σάββατο, η Κυριακή, οι αργίες και οι εθνικές εορτές.

9. Εγγύηση

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων μεταφραστικών υπηρεσιών ISO 17100. Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η Εταιρεία εγγυάται την ορθότητα των παραδιδόμενων μεταφράσεων και διαθέτει κάλυψη αστικής ευθύνης. Εντούτοις, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για αποδεδειγμένο επαγγελματικό σφάλμα, όπως, ενδεικτικά, για παραλείψεις ή πασιφανή μεταφραστικά λάθη και όχι για στιλιστικά λάθη.

10. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Στην περίπτωση που αναθέσετε ηλεκτρονικά συγκεκριμένη μεταφραστική εργασία στην Εταιρεία, έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταξύ μας σύμβαση εντός 14 ημερών από της σύναψής της, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας από τη σύμβαση. Επίσης, μετά την παράδοση της μετάφρασης δεν νοείται και δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταξύ μας σύμβαση και, ως εκ τούτου, οφείλετε να καταβάλλετε στο ακέραιο τη συμφωνηθείσα αμοιβή.
Επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για μεταφραστικές υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον εκφράζετε αιτιολογημένα παράπονα για την ποιότητα των μεταφραστικών υπηρεσιών, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, το υπό μετάφραση κείμενο επανεξετάζεται από τρίτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα – μεταφραστή με δαπάνη της Εταιρείας, η δε επανεξέταση του κειμένου συνοδεύεται από σχετικά σχόλια.

11. Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των μεταφραστικών της υπηρεσιών εάν ήθελε κριθεί ότι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντωνή ότι το προς μετάφραση κείμενο είναι παράνομο, προσβλητικό ή ακατάλληλο.

12. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, σήματα και κάθε άλλη μορφή πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, παρουσίαση σε τρίτο αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ειδική άδεια της Εταιρείας. Ο παραβάτης υπόκειται σε αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης στην Εταιρεία προς αποκατάσταση τόσο της περιουσιακής, όσο και της ηθικής της βλάβης.
Τα πνευματικά δικαιώματα επί των μεταφρασμένων κειμένων, ανήκουν στον Πελάτη με τον οποίο η Εταιρεία έχει συμβληθεί. Η τελευταία δεν διατηρεί καμία αξίωση επ’ αυτών.

13. Προσωπικά δικαιώματα

Η Εταιρεία σέβεται και μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της. Για τον λόγο αυτόνσυμμορφώνεται πλήρως προς τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation, GDPR). Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και για τα συναφή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

14. Επίλυση διαφορών και παραπόνων

Σε περίπτωση διαφοράς, η οποία αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα της Εταιρείας, ο Πελάτης έχει δικαίωμα να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας στην Εταιρεία. Έχει επίσης το δικαίωμα να επιχειρήσει να επιλύσει ηλεκτρονικά τη διαφορά μέσω της σχετικής διαδικασίαςτης πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια

Σε περίπτωση διαφοράς, η οποία αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα μας, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ο δε Πελάτης συμφωνεί ρητώς και αποδέχεται ότι αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.