.

.

Δημιουργική μετάφραση (Transcreation)

Δημιουργική μετάφραση (transcreation) για τον Πολιτισμό και το Marketing. Προσαρμόζουμε τα κειμενά σας ώστε να έχουν τη μέγιστη απήχη στο ξενόγλωσσο κοινό. Πώς; Δημιουργώντας μια “ελεύθερη” μετάφραση, ένα σχεδόν νέο κείμενο στην ξένη γλώσσα.

Transcreation θα πει μεταφράζω και ξαναγράφω το κείμενο για σωστή απήχηση.

Ακούγονται πολλά για αυτήν: μετάπλαση, διαπολιτισμική προσαρμογή, μετά-δημιουργία ή διαπολιτισμική μετάφραση αλλά εκείνη επιμένει να ΜΗΝ είναι πιστή…  Ποια η διαφορά της ως προς την επίσημη μετάφραση, την τεχνική, νομική και οικονομική μετάφραση;  Το ότι δεν είναι “πιστή και ακριβής”. Η δημιουργική μετάφραση (transcreation) είναι η προσαρμογή και ελεύθερη απόδοση ενός κειμένου για το ξενόγλωσσο κοινό. Ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο περιεχόμενο με τρόπο που να προκύπτει, πολλές φορές, ένα τελείως νέο κείμενο στην ξένη γλώσσα.

Ο βαθμός επέμβασης επί του περιεχομένου κατά τη δημιουργική μετάφραση εξαρτάται από το προφίλ του ξενόγλωσσου κοινού. Εάν το κοινό μας «νιώθει» μια σχετικά πιστή μετάφραση χωρίς πολλές νέες ιδέες ή προσαρμογές, η επέμβαση είναι μικρή. Εάν, όμως, όχι;

Για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο μεταφραστής να έχει, εκτός από ταλέντο στη συγγραφή, πολύ καλή γνώση των πολιτιστικών διαφορών των δύο χωρών. Για τον λόγο αυτόν επιλέγουμε επαγγελματίες με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο οι οποίοι όμως ζουν στη χώρα της γλώσσας-πηγής ή μεταφραστές που ζουν στην πατρίδα τους αλλά έχουν ζήσει και στη χώρα για την οποία γράφηκε το πρωτότυπο περιεχόμενο.

Χρειάζομαι δημιουργική μετάφραση (transcreation); Και εάν ναι, σε ποιες περιπτώσεις;

Στη δημιουργική μετάφραση (transcreation) το κοινό-στόχος καθορίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε και όχι το κείμενο-πηγή.