.

.

5 βασικά λάθη στην ανάθεση μεταφράσεων.

Σφάλματα στην ανάθεση μεταφράσεων

Η ποιότητα των μεταφράσεων, ιδίως όσον αφορά σε κείμενα προβολής και προώθησης, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται εσάς και την επιχείρησή σας. Κάθε χρόνο, φορείς και επιχειρήσεις, προκειμένου να προσεγγίσουν τις διεθνείς αγορές, αφιερώνουν χρόνο και δαπανούν σημαντικά ποσά για τη μετάφραση κειμένων marketing. Υπάρχει όμως και το ανάλογο αποτέλεσμα; Ποια είναι η σχέση ποιότητας-τιμής και ποια η ανταποδοτικότητα αυτής της επένδυσης;

Η απάντηση βρίσκεται στην επιλογή των μεταφραστών.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε πέντε βασικά σφάλματα-παγίδες που πρέπει να αποφεύγετε κατά την ανάθεση μετάφρασης κειμένων προβολής και προώθησης.

Σφάλμα #1: Κατά λέξη μετάφραση

Σπάνια μπορείτε να μεταφέρετε το μήνυμά σας από το εθνικό στο διεθνές κοινό μεταφράζοντας κατά λέξη. Εκτός από ελάχιστες κατηγορίες κειμένων, το περιεχόμενο πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τοπικά (local) στοιχεία της ξένης αγοράς ώστε το νόημα να γίνεται αντιληπτό στο συγκεκριμένο κοινό (localisation). Η κατά λέξη, λοιπόν, μετάφραση είναι μάλλον εσφαλμένη επιλογή.

Προτεινόμενη λύση: Να είστε πάντοτε ξεκάθαροι με τους στόχους του περιεχομένου, να μην ξεχνάτε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε όπως επίσης και τα τοπικά, ιδιαίτερα, χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου. Το τελικό κείμενο στη γλώσσα-στόχο προορίζεται για να καλύπτει τις ανάγκες των αναγνωστών του και όχι να μεταφέρει λέξη προς λέξη το πρωτότυπο!

Αποφύγετε την κατά λέξη μετάφραση απευθυνόμενοι στους κατάλληλους επαγγελματίες με την απαραίτητη τεχνογνωσία. Πολλές φορές η επιτυχημένη μεταφορά του μηνύματός σας σε μια ξένη γλώσσα προϋποθέτει αναδιατύπωση του κειμένου ή ακόμη και εκ νέου συγγραφή (transcreation). Μη φοβάστε! Κάντε τα κείμενά σας «να βρουν τον στόχο τους» αναθέτοντας την εργασία σε επαγγελματίες.

Σφάλμα #2: Θεωρείτε ότι οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας είναι και μεταφραστές

Θα ζητούσατε από τον οποιονδήποτε να γράψει ένα ιατρικό κείμενο; Όχι, βέβαια, δεν ρισκάρουμε την υγεία μας.
Γιατί τότε να «ρισκάρετε» με την επιχείρησή σας; Υπάρχει η αντίληψη ότι οι μεταφράσεις κειμένων προβολής και προώθησης είναι απλή υπόθεση, ότι οι απαιτήσεις ως προς την ορολογία δεν είναι υπερβολικές και ότι το ύφος του κειμένου απλό. Οι επιχειρήσεις παρασύρονται από αυτήν την εντύπωση και αναθέτουν τη μετάφραση των κειμένων τους όχι σε επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά σε απλούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου.

Προτεινόμενη λύση: Η μητρική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα της μετάφρασης, η δε ανάθεση μεταφράσεων προς μια γλώσσα πρέπει να γίνεται σε φυσικούς ομιλητές αυτής. Είναι όμως αρκετό; Η μετάφραση και η κειμενογράφηση απαιτούν απόλυτη εξειδίκευση. Είναι σημαντικό να αναθέτετε τα κείμενά σας σε επαγγελματίες μεταφραστές που, εκτός από μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο, διαθέτουν και εξειδίκευση στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, για παράδειγμα όταν πρόκειται για τη μετάφραση ενός ελληνικού κειμένου προς μια άλλη γλώσσα το οποίο προορίζεται για την προώθηση μιας ελληνικής επιχείρησης στη χώρα-στόχο, θα πρέπει ο μεταφραστής να διαμένει στη χώρα αυτή ή τουλάχιστον να γνωρίζει πολύ καλά τις τοπικές συνήθειες. Πριν καταλήξετε, λοιπόν, στην ανάθεση, ζητήστε δείγμα γραφής! Ακόμα και εάν η μετάφραση ενός δείγματος πριν από την ανάθεση προϋποθέτει μια επιπλέον επιβάρυνση, στο τέλος, θα διαπιστώσετε ότι στην ουσία έχετε κάνει οικονομία.

Σφάλμα #3: Αποφεύγετε τις ομάδες μεταφραστών και τις μεταφραστικές επιχειρήσεις επειδή πιστεύετε ότι κοστίζουν ακριβά

Υπάρχει η αντίληψη ότι οι μεταφραστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν προσωπική επαφή με την επιχείρησή σας και να καταλάβουν τις ανάγκες σας, όπως ένας αποκλειστικός για την επιχείρησή σας μεταφραστής, αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι μεταφραστικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε περισσότερους, καταλληλότερους και πιο εξειδικευμένους μεταφραστές, όπως επίσης και σε μεταφραστικά λογισμικά που μπορούν να βοηθήσουν στη συνοχή του κειμένου, ακόμα και στη μείωση του κόστους της μετάφρασης. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις αυτές είναι ικανές να αναλάβουν οποιοδήποτε project τους αναθέσετε, στον χρόνο που σας εξυπηρετεί!

Προτεινόμενη λύση: Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένες επιχειρήσεις με ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης, οι οποίες μπορούν να καλύψουν μεγάλο εύρος μεταφραστικών θεμάτων. Αφενός διασφαλίζετε την ποιότητα της μετάφρασης και, αφετέρου, απευθύνεστε σε ένα «πρόσωπο» από το οποίο, σε περίπτωση σφάλματος, μπορείτε να διεκδικήσετε ανάληψη ευθύνης!

Σφάλμα #4: Θεωρείτε ότι πληροφορίες για τους στόχους του κειμένου δεν είναι χρήσιμες στους μεταφραστές

Αρκετά σφάλματα στη μετάφραση ή στην απόδοση ενός κειμένου γίνονται λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης του μεταφραστή ή του project manager. Οι επαγγελματίες μεταφραστές/project managers θα σας ζητήσουν να τους κοινοποιήσετε κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τη μεταφραστική σας ανάγκη. Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή λεπτομέρεια είναι σημαντική διότι συνδράμει καθοριστικά στην επίτευξη του σκοπού του κειμένου.

Προτεινόμενη λύση: Ενημερώστε τον μεταφραστή/project manager για τον σκοπό του κειμένου, για το ποιός θα το διαβάσει, τι στόχους θέλετε να επιτύχετε, όπως επίσης και για βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ιδιομορφίες του κοινού στο οποίο απευθύνεστε (π.χ. Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου – Αγγλικά Αμερικής). Μοιραστείτε απλόχερα με τους μεταφραστές υλικό αναφοράς, όπως προτεινόμενη ορολογία, γλωσσάρια ή σχετικά με το αντικείμενο κείμενα.

Σφάλμα #5: Αγνοείτε ότι η ποιοτική μετάφραση πρέπει να ελέγχεται

Έχετε αντιληφθεί έως τώρα ότι η μετάφραση ή η απόδοση ενός κειμένου σε μια ξένη γλώσσα είναι απαιτητική υπόθεση. Χρειάζεστε επαγγελματίες μεταφραστές, με εξειδίκευση στο αντικείμενο, μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο και ευχέρεια στην απόδοση του νοήματος ώστε να αποφεύγεται η κατά λέξη μετάφραση. Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για την τελική ποιότητα του κειμένου σας: ο τελικός έλεγχος ή αλλιώς διαδικασία του ελέγχου της μετάφρασης πριν την παράδοσή της στον πελάτη, διαδικασία γνωστή και ως αναθεώρηση/επιμέλεια. Η εργασία αυτή ανατίθεται σε δεύτερο μεταφραστή με τις ίδιες ή περισσότερες δεξιότητες, ώστε να διορθωθούν τυχόν σφάλματα εκ μέρους του πρώτου μεταφραστή ή να βελτιωθεί επί πλέον το τελικό κείμενο.

Προτεινόμενη λύση: Ζητήστε πάντοτε οι μεταφράσεις σας να ελέγχονται. Ρωτήστε κατά την ανάθεση εάν η μετάφρασή σας θα ελεγχθεί από δεύτερο (και όχι από τον ίδιο) μεταφραστή και ζητήστε διασφάλιση ως προς αυτό. Στο τέλος το κείμενο θα σας αποζημιώσει, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά (είτε θα γλιτώσετε χρήματα για διορθώσεις και νέα ανάθεση μετάφρασης είτε θα επιτύχετε τους σκοπούς του κειμένου ή της ενέργειας marketing που το συνοδεύει, δηλαδή πελάτες, άρα, χρήματα!).

Concept & κείμενο: Ανθή Μπόσκου