.

.

Ποιοτική μετάφραση ετικέτας προϊόντων για την προστασία της παγκόσμιας υγείας.

Υπευθυνότητα και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την προστασία της παγκόσμιας υγείας

Η διατήρηση της καλής υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υποχρέωση όλων μας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι μεταφράσεις ετικετών τροφίμων και ποτών πρέπει να γίνονται με απόλυτη ακρίβεια και υπευθυνότητα. Μια λάθος, ασαφής ή ελλιπής μετάφραση ενός συστατικού μπορεί να οδηγήσει σε κατανάλωση προϊόντος από άτομα αλλεργικά στο εν λόγω συστατικό με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η υγεία τους.
Για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων συμβάντων, η Glossima & Wehrheim συστήνει στη βιομηχανία τροφίμων οι μεταφράσεις των ετικετών τροφίμων και ποτών να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ποιότητας ISO 17100.
Σύμφωνα με το πρότυπο, οι μεταφράσεις ανατίθενται αποκλειστικά σε επαγγελματίες μεταφραστές με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο και ελέγχονται από δεύτερο επαγγελματία μεταφραστή. Με τον τρόπο τα τελικά κείμενα ελέγχονται διπλά ή/και τριπλά σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες.

Εμπιστευτείτε την εμπορική διαδρομή των προϊόντων σας στη Glossima & Wehrheim.
Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 17100.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Concept & κείμενο: Ανθή Μπόσκου