.

.

Ελληνικές εξαγωγές. Πώς βοηθά η μετάφραση στο διεθνές εμπόριο.

Οργάνωση των ελληνικών εξαγωγών

Σύμφωνα με την έρευνα της EY global για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 9 είναι οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη σωστή οργάνωση των ελληνικών εξαγωγών (κατεβάστε ολόκληρη την έρευνα εδώ). Διαβάστε παρακάτω τη δική μας σύντομη εκδοχή:

Μεγαλώνουμε
Γιατί πρέπει να μεγαλώνουμε διαρκώς; Γιατί έτσι μειώνουμε τα κόστη παραγωγής και αυξάνουμε τις δυνατότητες διείσδυσής μας σε μια μεγαλύτερη αγορά. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό όντας μια μικρή ή πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση, με έλλειψη πόρων ή πενιχρές δυνατότητες χρηματοδότησης; Αρχικά, σκεφτόμαστε πέρα από το εδώ και το τώρα. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε συμφωνίες και συγχωνεύσεις.

Σχεδιάζουμε
Μια επιτυχημένη στρατηγική στην εγχώρια αγορά δεν σημαίνει ότι θα έχει απήχηση σε μια ξένη. Δημιουργούμε μια στρατηγική μοναδικά σχεδιασμένη για την αγορά-στόχο.

Βάζουμε στόχους
Οι εξαγωγές είναι μακροπρόθεσμος στόχος. Πρώτα σπέρνουμε, έπειτα καλλιεργούμε και αργότερα θερίζουμε.

Συνεργαζόμαστε
Αναζητούμε συνεργασίες και συμμαχίες. Γινόμαστε μέρος μιας μεγαλύτερη αλυσίδας εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουμε κρίκο της. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να καταφέρουμε και να μεγαλώσουμε…

Εστιάζουμε στις νέες τεχνολογίες
Χωρίς έρευνα και ανάπτυξη δεν διασφαλίζουμε μακροχρόνια εξαγωγική δραστηριότητα. Η καινοτομία αλλά και η ανάπτυξη νέων προϊόντων με έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο οδηγούν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και άρα αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη.

Επενδύουμε σε τεχνολογία και κεφαλαιουχικό εξοπλισμό
Η παραγωγή με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής μειώνει το κόστος παραγωγής και άρα κάνει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας ανταγωνιστικότερα. Γιατί όχι;

Παίρνουμε αποφάσεις
Προϋπόθεση για την ορθή λήψη αποφάσεων είναι η στελέχωση της επιχείρησης με εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στη λήψη αποφάσεων. Απομακρυνόμαστε από το οικογενειακό μοντέλο διοίκησης και αναθέτουμε σε επαγγελματίες τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων. Μοιάζει τρομακτικό αλλά, στο τέλος, θα μας ηρεμίσουν «τα νούμερα»…

Προσαρμοζόμαστε
Κάθε αγορά έχει τις δικές της απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες ως προς την ποιότητα και τις προδιαγραφές του προϊόντος, τη συσκευασία, το νομικό πλαίσιο αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Για τον λόγο αυτό, ερευνούμε, μαθαίνουμε και εστιάζουμε στην ευελιξία.

Επιλέγουμε στελέχη και όχι υπαλλήλους/φροντίζουμε για τη διαρκή εκπαίδευσή τους
Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε μια επιχείρηση είναι ο πιο σημαντικός συντελεστής παραγωγής και ένας από τους λόγους απουσίας ορισμένων επιχειρήσεων από τις διεθνείς αγορές είναι η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού. Επιλέγουμε προσεκτικά τα στελέχη μας και τους δίνουμε αρμοδιότητες! Φροντίζουμε να επιμορφώνονται διαρκώς προκειμένου να βρισκόμαστε πάντοτε μέσα στις εξελίξεις ή, ακόμη καλύτερα, πριν από αυτές!

Concept & κείμενο: Ανθή Μπόσκου